Algemeen

Om goed met het systeem te kunnen werken, is het belangrijk dat er binnen de diverse modules met steeds dezelfde toetsen en combinaties gewerkt kan worden. Binnen de diverse schermen kunt u de werking van de velden herkennen aan de diverse kleuren:

Een wit veld is een standaard veld.
Een rood veld is een niet gevuld veld dat verplicht gevuld moet worden
Een oranje veld is een niet gevuld veld dat verplicht gevuld moet worden, echter u kunt met dit veld gegevens opzoeken door op dit veld met de rechter muisknop te klikken of op de functietoets F3 te drukken.
Een blauw veld is een veld waarmee door het klikken van de rechter muisknop of door het drukken op de functietoets F3 gezocht kan worden in het scherm met gegevens. In een dergelijk scherm wordt het gegeven gezocht terwijl u een deel van het te zoeken gegeven reeds intoetst.

In een zoekscherm kunt u soms van index wisselen. Een index is een volgorde van zoeken. Dit kunt u doen door op de meest linkse kolom met de muis te klikken. Ook kunt u op de F2-toets van uw toetsenbord klikken om hetzelfde resultaat te bereiken. Zowel de Enter-toets op uw toetsenbord als het klikken en/of selecteren van de knop accepteer zorgen ervoor dat het geselecteerde item meegenomen wordt naar het invoerscherm.

Zoekschermen kunt u naar behoefte groter en kleiner maken. Het systeem zal uw instelling blijven onthouden voor een volgende zoekactie voor het zelfde soort gegeven.

Binnen zoekschermen worden de ingetypte tekens onder de meest linkse kolom weergegeven. Het systeem zoekt na iedere toets het meest dichtbijzijnde gegeven.

Zoals binnen Windows omgevingen gebruikelijk kunt u knoppen of menufuncties snel activeren met het toetsenbord door de Alt toets tegelijk met de onderstreepte letten in te drukken. Bijvoorbeeld: u kunt het menu 'Bestand' activeren door het intoetsen van de combinatie Alt+b.

Indien u gegevens wilt afdrukken, zal dit in princiepe gebeuren naar de in Windows ingestelde standaard printer. Indien u kiest voor het afdrukken naar het scherm en u klikt hier vervolgens op de knop met de printer, dan wordt u in staat gesteld de printer waarop u wilt afdrukken, te wijzigen en (indien de printer dit ondersteund) een aantal extra exemplaren af te drukken.

Als u behoeft heeft aan extra uitleg over een bepaald scherm, kunt u binnen dit scherm op de F1-toets klikken. U krijgt dan context gevoelige helpschermen. U kunt ook zoeken in het helpsysteem door op het tabblad trefwoorden enkele trefwoorden in te geven. Het helpsysteem kunt u gebruiken als naslagwerk, echter ook als systeem om gericht op teksten te zoeken.