Installatieprocedure

De installatieprocedure van Snipper is zeer eenvoudig. Het simpel plaatsen van de cd in de cd speler van uw pc is voldoende om het installatieprogramma automatisch te laten starten. Indien het installatieprogramma niet automatisch start, dan kunt u ook via de Windows explorer het programma setup.exe starten vanaf uw cd-rom drive. Indien u een nieuwe installatie download vanaf de downloadpagina dan kunt u het installatiebestand (Snippersetup.exe) starten.

Indien u een officiële licentie heeft van Snipper, kunt het het licentiebestand licentie.lic plaatsen in de programmadirectory van Snipper. Hierna kunt u het programma voor de eerste keer opstarten. Indien u het licentiebestand op een later tijdstip plaatst, dan heeft u een controlegetal nodig. Dit controlegetal krijgt u bij de officiële licentie.

Zodra u het programma voor de eerste keer opstart, start de wizard Inrichting systeem. Deze wizard moet voor het deel 'Aanmaken bestanden' verplicht worden doorlopen om verder te kunnen gaan. De wizard zorgt ervoor dat de werkbestanden worden aangemaakt en dat in de juiste volgorde de basisgegevens waarop het systeem draait, gevuld worden.

Na het succesvol doorlopen van de wizard kunt u op eigen inzicht starten met het verder optimaliseren van uw verlofregistratie systeem.

Let op: voor het uitvoeren van een installatie dient u over voldoende rechten te beschikken om programma’s te mogen installeren op uw systeem. Ook moet u over voldoende rechten beschikken op de mappen waarin de database bestanden zijn geplaatst. Indien u niet zeker bent of u over voldoende rechten beschikt, raadpleeg dan uw systeembeheerder.

Noodzakelijke rechten op bestandsniveau:
- Wijzigen
- Lezen en uitvoeren
- Mapinhoud weergeven

Noodzakelijke rechten op werkstation niveau:

Voor het kunnen installeren van de software moet u meestal over “administrator-rechten” beschikken. Voor het bijwerken van de software zijn bovengenoemde bestandsrechten zoals eerder genoemd voldoende.

Indien het programma na installatie wordt verplaatst naar een andere map, dan kunt u de inhoud van de map Snipper naar de nieuwe locatie verplaatsen. Op de nieuwe locatie moet het bestand config.fpw verwijderd worden en vervolgens kan het programma worden opgestart. Een nieuw bestand config.fpw wordt vervolgens aangemaakt. Aan de hand van de instellingen in dit bestand kan de juiste locatie voor de bestanden waar Snipper gebruik van maakt, worden bepaald.

Indien u als besturingssysteem Windows Vista of Windows 7 gebruikt, dan is het niet aan te bevelen om de software te installeren in de program files map. Het aanwijzen van een map (bijvoorbeeld C:\Snipper) is een betere methode omdat Windows deze map niet zal beheren en hierdoor de werking van Snipper kan verstoren.