Standaard toetsen

In invoerschermen als afdelingen, of personeelsleden kunt u naast de gebruikelijke knoppen waarop u met de muis kunt klikken ook gebruik maken van toetscombinaties. Zo gebruikt u de toets DEL op uw toetsenbord om in het schermoverzicht een regel te verwijderen. U gebruikt de INS toets van uw toetsenbord om een nieuw gegeven toe te voegen. De toetscombinatie Control-P gebruikt u om een afdruk te maken van de gegevens op uw scherm. De functietoets F3 activeert de knop zoeken (de knop met het explorer teken). De functietoets F2 wijzigt in een zoekscherm de sortering indien er meerdere sorteringen bestaan.