Wizard inrichting systeem

Voor dat u kunt beginnen met het invoeren van gegevens, moet u de wizard inrichting systeem hebben doorlopen.

Stap 1 van 11 geeft een kort overzicht van de punten welke u met deze wizard gaat doorlopen.

Stap 2 van 11 zorgt voor het aanmaken van de gegevensbestanden. De wizard leidt u naar de module Reorganiseren bestanden. Zodra deze functie succesvol uitgevoerd is, gaat de wizard verder.

Stap 3 van 11 geeft u de mogelijkheid om te bepalen welke onderdelen van Snipper ingericht moeten worden met behulp van deze wizard. Indien u geen gebruik maakt van de wizard, dan kunt u later handmatig de noodzakelijke gegevens invoeren.

Stap 4 van 11 neemt u mee naar de aanmaak van de afdelingen. Met behulp van de afdelingen kunt u een groepering aanbrengen in de personeelsleden. Indien u geen gebruik wenst te maken van afdelingen, dan kunt u volstaan met het invoeren van 1 afdeling.

Stap 5 van 11 wordt gebruikt voor het invoeren van de soorten ziektegevallen. Met behulp van deze gegevens kunt u later de statistieken afdrukken.

Stap 6 van 11 is voor het definieren van eigen verlofsoorten. Naast de standaard verlofsoorten die door het systeem gebruikt worden, kunt u hier ook eigen verlofsoorten definieren.

Stap 7 van 11 gebruikt u voor het definieren van de uursoorten. Deze uursoorten worden gebruikt in de urenadministratie en deels in de verlofadministratie voor wat betreft de opbouw van verlofuren naar aanleiding van gewerkte uren.

Stap 8 van 11 leidt u naar de bedrijfsgegevens. De bedrijfsgegevens vormen tevens een template voor het aanmaken van de personeelsgegevens. Let u goed op hoe deze gegevens ingevuld worden. Vooral de startdatum van de adminitratie is van groot belang voor de startsaldi van de verlofdagenregistratie.

Stap 9 van 11 brengt u naar de personeelsleden. U dient een aantal gegevens in te voeren welke noodzakelijk zijn voor het correct kunnen registreren van uw personeelsleden.

Stap 10 van 11 geeft u de gelegenheid om de beginsaldi van de verlofregistratie in te voeren. Als startdatum wordt de startdatum van de administratie gebruikt. Indien een personeelslid op een latere datum dan de startdatum van de administratie in dienst komt, zal de in dienst datum worden gebruikt voor het boeken van het beginsaldo en de opbouw.

Stap 11 van 11 geeft aan dat het inrichten van het systeem met behulp van de wizard voltooid is. Het systeem moet mogelijk hierna nog een keer gestart worden, maar hierna is het gereed voor gebruik.