Support

Support leveren wij standaard op alle producten en diensten welke door ons aangeboden worden. Support kan geleverd worden op basis van vaste bezoeken, maar ook op basis van incidenten.

Maatwerksoftware zonder support is een vaak nutteloze en risicovolle investering. Daarom verbindt Gommans Automatisering zich aan de door haar ontwikkelde software gedurende een termijn van minimaal 5 jaar.

U kunt zich op basis van jaarlijkse beheerovereenkomsten verzekeren van tijdige en professionele support op onze software. Binnen de overeenkomsten valt tevens het up-to-date houden van de ontwikkelde software in relatie tot de steeds vernieuwende ontwikkelomgeving en nieuwe besturingssystemen.

Heeft u op dit moment support nodig, belt u dan met 0345-510022.

Link naar: Remote support